chintzes اداره بهداشتی دامپزشکی نیروی انتظامی

chintzes: اداره بهداشتی دامپزشکی نیروی انتظامی پلمپ 1 واحد قصابی متخلف رییس اداره دامپزشکی شهرستان شوشتر

گت بلاگز اخبار اجتماعی بودجه 97 شهرداری هفته آینده به شورا ارایه می‌شود / شهردار تهران

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران سند تحویل و تحول شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران را به رییس شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران ارائه کرد و گفت: بودجه 97 شهر

بودجه 97 شهرداری هفته آینده به شورا ارایه می‌شود / شهردار تهران

شهردار تهران: بودجه 97 شهرداری هفته آینده به شورا ارایه می شود

عبارات مهم : ایران

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران سند تحویل و تحول شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران را به رییس شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران ارائه کرد و گفت: بودجه 97 شهرداری در هفته آینده تقدیم شورا می شود.

به گزارش ایسنا، محمدعلی نجفی صبحگاه امروز با حضور در جلسه علنی شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با ارائه سند تحویل و تحول شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران به ریاست شورا گفت: 50 هزار نفر ساعت بر روی این سند کار کرده و کار بزرگی انجام شده است است.

بودجه 97 شهرداری هفته آینده به شورا ارایه می‌شود / شهردار تهران

وی با بیان اینکه خروجی این گزارش در یک سند 500 صفحه ای تحویل شورای شهر می شود، تصریح کرد: این سند همراه با پیوست و آمارها و اسناد پشتیبان است که سند استثنایی را تشکیل داده که جهت تجزیه اهل فن در خصوص عملکرد شهرداری در 12 سال اخیر ارائه شده است است.

نجفی با بیان اینکه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در 12 سال اخیر وقت های زیادی را از دست داده که قابل جبران نیست، گفت: مثل منطقه 22 که می توانست منطقه پایلوت و نمونه و همچنین کانال هوایی پایتخت کشور عزیزمان ایران باشد که نشد که متاسفانه این وقت را از دست دادیم.

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران سند تحویل و تحول شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران را به رییس شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران ارائه کرد و گفت: بودجه 97 شهر

واژه های کلیدی: ایران | شهردار | شهرداری | شورای شهر | شهردار تهران | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog