chintzes اداره بهداشتی دامپزشکی نیروی انتظامی

chintzes: اداره بهداشتی دامپزشکی نیروی انتظامی پلمپ 1 واحد قصابی متخلف رییس اداره دامپزشکی شهرستان شوشتر

گت بلاگز اخبار بین الملل آیا ترامپ واقعاً احمق است؟

مشاوران اقتصادی ترامپ معتقدند سیاست‌های او «اقتصاد را شکوفا» خواهد کرد. از طرف دیگر منتقدین اقتصادی ترامپ، معتقدند سیاست‌های اقتصادی رئیس‌جمهور کسری بودجه، بدهی

آیا ترامپ واقعاً احمق است؟

آیا ترامپ واقعاً احمق است؟

عبارات مهم : سیاست

مشاوران اقتصادی ترامپ معتقدند سیاست های او «اقتصاد را شکوفا» خواهد کرد. از طرف دیگر منتقدین اقتصادی ترامپ، معتقدند سیاست های اقتصادی مدیر جمهور کسری بودجه، بدهی خارجی، بدهی تجاری و حباب قیمت ها را در آینده به شدت زیاد کردن خواهد داد، ولی شاید نه در کوتاه مدت.

به گزارش اعتمادآنلاین، دولت ترامپ در این هفته یکساله می شود. پیروزی تعجب برانگیز او در انتخابات به شدت وابسته به وعده های اقتصادی او در انتخابات بود. ترامپ در این مدت چه کارهایی جهت اقتصاد آمریکا انجام داده است؟

آیا ترامپ واقعاً احمق است؟

دویچه وله در ارزیابی سیاست های اقتصادی یک ساله دولت ترامپ نوشت: مدیر جمهور ایالات متحده در مراسم تحلیف خود در 20 ژانویه 2017 گفت «این قتل عام آمریکایی اینجا و اکنون تمام می شود».

سخنرانی او، همچون وعده های انتخاباتی اش به شدت متوجه اقتصاد بود. او از عدم تعادل تجاری و احیای صنعت تولید، اشتغال و مالیات صحبت کرد. بخش مهم سخنان ترامپ متوجه «باز توزیع اقتصادی» بود. ترامپ در این باره گفت «مردان و زنان فراموش شده است کشور ما دیگر فراموش نخواهند شد.»

مشاوران اقتصادی ترامپ معتقدند سیاست‌های او «اقتصاد را شکوفا» خواهد کرد. از طرف دیگر منتقدین اقتصادی ترامپ، معتقدند سیاست‌های اقتصادی رئیس‌جمهور کسری بودجه، بدهی

به طور کل وقت قضاوت راجع به عملکرد اقتصادی ترامپ، و همچنین دیگر حوزه ها، سال 2020 هست. با این وجود، نگاهی به اقتصاد ایالات متحده در طول یک سال اخیر، و به طور خاص مهم ترین وعده های اقتصادی ترامپ ارزش بررسی دارد.

نشانه های حیاتی

استفان مور، تحلیل گر حوزه سیاست گذاری و اقتصاد و از مشاوران کمپین انتخاباتی ترامپ که در طرح اصلاحات مالیاتی اخیر نیز همکاری داشته، راجع به کارها یکساله ترامپ در حوزه اقتصاد، به دویچه وله گفت «من در اقتصاد به او نمره «الف» را می دهم و به گمانم تمام مردم امریکا هم همین کار را خواهند کرد.»

آیا ترامپ واقعاً احمق است؟

مور با اشاره به زیاد کردن شاخص های بازار بورس امریکا، قیمت بیکاری 4.1 درصد، زیاد کردن شتابان درآمد ناخالص ملی(GDP) و اصلاح فضای کسب و کار می گوید: به دشواری می توان گفت که ترامپ در حوزه اقتصاد اشتباهی انجام داده باشد.

بسیاری از شاخص های اولیه اقتصادی اکنون به درستی مثبت هستند، یقیناً بهتر از آینده نگری بسیاری از اقتصاددانان راجع به این دولت. ولی پرسش اصلی، میزان ارتباط سیاست های ترامپ با این شاخص های مثبت و وقت مثبت باقی ماندن شاخص هاست.

مشاوران اقتصادی ترامپ معتقدند سیاست‌های او «اقتصاد را شکوفا» خواهد کرد. از طرف دیگر منتقدین اقتصادی ترامپ، معتقدند سیاست‌های اقتصادی رئیس‌جمهور کسری بودجه، بدهی

رابرت اسکات، اقتصاددان ارشد و عضو مؤسسه سیاست گذاری اقتصادی در واشنگتن، در مصاحبه با دویچه وله گفت: مادامی که بعضی از شاخص های اقتصادی ایالات متحده مثبت هستند، بخشی از روند هشت ساله ای هستند که ریاست جمهوری ترامپ آن ها را به خطر انداخته است.

وی در ادامه افزود: «بهبود [وضعیت اقتصادی] از 2010 شروع شده، با این حال شاخص های متعدد دلواپس کننده ای نیز وجود دارند. به عنوان مثال، تعداد واقعی مشاغل تولید شده است روند کاهشی ثابتی داشته هست. رشد دستمزدها نیز ضعیف بوده است.»

آیا ترامپ واقعاً احمق است؟

حمایت از کسب و کار، حمایت از کارگر، یا هر دو؟

یکی از وعده های مهم انتخاباتی ترامپ اصلاح اوضاع معاش بسیاری از کارگران امریکایی و باز توزیع ثمرات ثروت ملی بود.

اسکات در این باره اعتقاد است که «او به مردمی که او را مدیر جمهور کردند خیانت کرد. آنچه اکنون مشاهده می کنیم، اقداماتی است که درآمد افراد مشغول به کار را به یک درصد بالای جامعه انتقال یافته کرد.»

اسکات اعتقاد است از وقت به قدرت رسیدن ترامپ، وزارت کار ایالات متحده، با در نظر گرفتن منافع مالکان کسب وکار، بسیاری از قوانین حمایتی از کارگران، از جمله قوانین مربوط به حمایت از حقوق اضافه کار، قوانین مربوط به درصد انعام و قوانین مربوط به امنیت و سلامت محل کار را به اوضاع قبلی بازگردانده است.

مور، که با اندیشکده محافظه کار هریتج همکاری می کند، اعتقاد است که کارها ترامپ در «حمایت از کسب وکار» مثبت بوده و یکی از دلایل مهم زیاد کردن شاخص های بازار سهام ایالات متحده از وقت انتخابات نیز همین مسئله هست.

ساخت آمریکا

یکی دیگر از وعده های انتخاباتی ترامپ اصلاح اوضاع اشتغال در صنعت تولید، و ساخت و ساز بود. از این منظر، آمارها زیاد مثبت هستند تا منفی. به گزارش اداره آمار ایالات متحده، بعد از روی کار آمدن ترامپ بیش از 400 هزار شغل در حوزه ساخت و ساز و استخراج ایجاد شده است هست.

اسکات با تأیید این افزایش، گمان می کند کسری تجاری ایالات متحده – حدود 10 درصد بعد از ریاست جمهوری ترامپ – به زیاد کردن خود ادامه خواهد داد و تقاضا جهت اجناس ساخت آمریکا را تحت فشار قرار می دهد.

ترامپ و مالیات

یکی از ملموس ترین دستاوردهای یکساله ترامپ در اقتصاد لایحه مالیاتی او بود که کنگره ایالات متحده اخیراً به آن رأی داد. این لایحه راه را به روی بزرگ ترین عوض کردن قانون مالیاتی آمریکا از دهه 80 میلادی هموار می کند و مشمول بر کم کردن مالیات بر درآمد شرکتی از 35 درصد تا 21 درصد و همچنین بسیاری کارها حمایتی از شرکت هاست.

آقای مور اعتقاد است که این لایحه اقتصاد را شکوفا می کند و «به زیاد کردن سرمایه گذاری در کسب و کار ایالات متحده خواهد انجامید».

در مقابل، اسکات اعتقاد است که این لایحه همچون دیگر سیاست های ترامپ صرفاً به نفع «یک درصد» بالای جامعه است.

اسکات اعتقاد هست، اول از همه زیاد کردن سریع ارزش سهام ایالات متحده به دنبال آینده نگری کم کردن شدید مالیات ها رخ داد که در عمل به نفع ثروتمندان و بخش های شرکتی بود. دوم، او اعتقاد است که کم کردن مالیات ها باعث زیاد کردن شدید کسری بودجه ایالات متحده طی 10 سال آینده خواهد شد و این مسئله روی کسری تجاری کشور آثار منفی برجای خواهد گذاشت.

«من نگرانم بذری که ترامپ کاشته روزی منفجر شود. سیاست مالیاتی او کسری بودجه را شدیداً زیاد کردن خواهد شد. در نتیجه مقدار قرض زیاد کردن خواهد یافت؛ این مسئله به طور بالقوه حباب قیمتی در اقتصاد ایجاد می کند.»

تجارت و سیاست های ترامپ

اسکات با انتقاد از شعارهای بی عمل ترامپ، به این مسئله اشاره کرد که دولت ترامپ با توجه به گزارش های انتشار یافته راجع به صنایع فولاد و آلومینیوم در ماه ژوئیه تصمیماتی را گرفته، ولی هیچ اقدامی انجام نداده هست.

در مقابل، مور اعتقاد است که وقت قضاوت راجع به عملکرد ترامپ در حوزه تجارت فرا نرسیده هست. «او در 2019 و 2020 قضاوت می شود، یعنی هنگامی که که جهت دور دوم مسابقه های انتخاباتی شرکت می کند، نه الان».

از طرف دیگر، اسکات اعتقاد است ریاست جمهوری ترامپ آثار مخربی روی اقتصاد خواهد گذاشت. با این حال او می افزاید اوضاع اقتصادی ممکن است تا سال 2020 به اندازه ای خراب نشود که او را از گزینش مجدد به عنوان مدیر جمهور باز دارد. «ترامپ شاید شانس بیاورد، با این حال آنچه انتخابات را پیش خواهد برد، زیاد کردن نارضایتی از سیاست های فعلی اوست».

واژه های کلیدی: سیاست | اقتصاد | اقتصاد | اقتصادی | دولت ترامپ | ایالات متحده | وعده های انتخاباتی ترامپ | اخبار بین الملل

آیا ترامپ واقعاً احمق است؟

آیا ترامپ واقعاً احمق است؟

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog